Alfabet strategie

Een zeer populaire lotto strategie is de alfabet strategie. Hierbij pak je de letters van je naam (of een willekeurig woord). De letters corresponderen met een getal. Op welke manier dit is, hangt af van de manier die je gebruikt. Zo onderscheiden we in de lotto de alfabet strategie volgens Pythagoras en de alfabet strategie volgens Chaldea.

Alfabet strategie volgens Pythagoras

Deze lotto strategie gebruikt een systeem waarbij, zoals je hierboven hebt gelezen, letters met cijfers corresponderen. Bij het systeem van Pythagoras corresponderen de cijfers en letters als volgt:

1: A, J, S

2: B, K, T

3: C, L, U

4: D, M, V

5: E, N, W

6: F, O, X

7: G, P, Y

8: H, Q, Z

9: I, R

Nu je weet welke letters met welk cijfer corresponderen, kies je een woord. Dat kan een gelukswoord zijn of je eigen naam. Laten we als voorbeeld de naam Hans de Windt nemen. H = 8, A = 1, N = 5, S = 1 etc. Al deze cijfers gaan we bij elkaar optellen. Dus: 8 + 1 + 5 + 1 + 4 + 5 + 5 + 9 + 5 + 4 + 2 = 49. We gaan dit getal terugbrengen naar een enkel cijfer. Dat doen we door de 4 en 9 uit 49 weer bij elkaar op te tellen. 4 + 9 = 13. Ook dit is weer een dubbelcijferig getal, dus tellen we de 1 en 3 weer bij elkaar op. 1 + 3 = 4. Het geluksgetal voor Hans de Windt is dus 4.

Alfabet strategie volgens Chaldea

Bij de alfabet strategie volgens Chaldea doe je in principe hetzelfde als bij het systeem van Pythagoras, alleen zijn de letters anders ondergebracht onder de cijfers. De onderverdeling is als volgt:

1: A, I, J, Q, Y

2: B, K, R

3: C, G, L, S

4: D, M, T

5: E, H, N, X

6: U, V, W

7: O, Z

8: F, P

Je ziet: bij het systeem van Chaldea wordt de 9 weggelaten. Dat wil echter niet zeggen dat de uitkomst geen 9 kan zijn.

Als we de naam Hans de Windt in dit voorbeeld weer invullen, krijgen we eerst de volgende som: 5 + 1 + 5 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 + 5 + 4 + 4 = 43. Ook dit getal willen we terugbrengen naar een enkel cijfer door de afzonderlijke cijfers uit het getal 43 bij elkaar op te tellen. Dus: 4 + 3 = 7. Het geluksgetal voor Hans de Windt volgens het systeem van Chaldea is dus 7.

Direct deze strategie toepassen?

Wil je direct deze lotto strategie toepassen? Kies nu jouw lotto uit. Je kunt alle lotto’s kiezen, van kleine nationale loterijen tot de grote Powerball en Mega Millions! Kies nu de beste lotto bij Icelotto.

About the Author: admin

Leave A Reply