Mogelijkheid anoniem te blijven bij winst komt dichterbij

De kans dat winnaars van grote prijzen in loterijen in de toekomst het recht op anonimiteit hebben wordt steeds groter. In de Amerikaanse staat Georgia lijkt hier nu een voortrekkersrol in genomen te worden. Daar wordt op dit moment gewerkt aan een wet die jackpotwinnaars beter moet beschermen. Er zijn volgens de overheid van de staat Georgia voldoende redenen aan te voeren waarom regels zoals deze altijd hebben gegolden in deze tijd niet meer passend zijn. Om die reden zijn nieuwe wetten en regels nodig om de jackpotwinnaars beter te kunnen beschermen. Anonimiteit is daarbij het belangrijkste speerpunt van de nieuwe regelgeving.

lottowinnaars anoniem

 

Een kwartmiljoen of meer

De grens voor de anonimiteit wordt gesteld op 250.000 dollar. Iedereen die een prijs wint boven dit bedrag moet het recht krijgen om anoniem te blijven. In de senaat van de staat is bij een stemming gebleken van 50 senaatsleden voor deze grens waren en slechts vier tegen. Volgens de voorstanders is vooral de mate waarin criminaliteit in de hand wordt gewerkt door de namen van de winnaars openbaar te maken een belangrijke reden om de mogelijkheid te bieden om uit de publiciteit te blijven. De veiligheid van de winnaars moet gegarandeerd kunnen worden en anonimiteit kan daar goed bij helpen.

Publieke wens

Het is vooral opvallend dat de wens om anoniem te blijven zo’n groot draagvlak heeft. Niet alleen in de overheid, maar vooral ook bij de inwoners van de staat is in grote mate positief gereageerd op de mogelijkheid. De regels kunnen ook een begin zijn van wereldwijde regels op dit vlak. Onder andere door de opkomst van sociale media en digitale toepassingen is het voor winnaars van relatief grote prijzen steeds lastiger geworden om een normaal en veilig leven te kunnen blijven leiden. Dit moet door de nieuwe wetten een stuk beter gegarandeerd kunnen worden.

About the Author: admin

Leave A Reply