Reduceer strategie

De reduceer strategie is een veel gebruikte lotto strategie die het eenvoudiger maakt om lottogetallen te kiezen. In plaats van absolute getallen te kiezen, ga je in je keuze uit van relatieve getallen. Hierdoor reduceer je de getallen van je keuze tot 14 in plaats van 45 of 50. Klinkt het ingewikkeld? Dat valt mee. Lees de volledige uitleg van de reduceer strategie.

Relatieve getallen

Laten we beginnen met uitleggen hoe dat zit met relatieve getallen. Computers slaan vaak bij lotto-uitslagen niet de absolute getallen op, maar de relatieve getallen. Wat we hiermee bedoelen? Absolute getallen zijn de getallen zelf. Relatieve getallen zijn het verschil tussen het volgende getal en het voorgaande getal. We zullen het uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

De uitslag van de lotto is binnen. De volgende getallen zijn getrokken: 1 – 9 – 19 – 26 – 36. Dit zijn de absolute getallen (de getallen die getrokken zijn). De relatieve getallen zijn: 1 – 8 (namelijk 9-1) – 10 (namelijk 19-9) – 7 (namelijk 26-19) – 10 (namelijk 36-26). Je ziet: relatieve getallen hoeven niet oplopend te zijn, zoals absolute getallen. Ook kan een relatief getal vaker voorkomen in 1 rijtje nummers. Maar nu komt het.

Analyse

Voor het uittesten van de reduceer strategie is uitgebreid onderzoek gepleegd. Hiervoor zijn de uitslagen van een lotto (in dit geval Lucky Day) een jaar lang gevolgd. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat lang niet alle relatieve getallen even vaak voorkomen. Bepaalde relatieve getallen komen zelfs veel vaker voor. Vooral de relatieve getallen 1 t/m 7 komen vaak voor. Relatieve getallen boven de 14 komen zelfs maar zeer zelden voor.

 

Relatief getal Frequentie
1 39
2 29
3 20
4 23
5 23
6 17
7 20
8 10
9 11
10 10
11 5
12 11
13 6
14 8
15 4
16 6
17 4
18 1
19 2
20 5
21 2
22 0
23 0
24 1

 

Je ziet dat zelfs buiten de reeks 1 t/m 12 (met 11 als enige uitschieter naar beneden) geen grote aantallen van relatieve getallen meer voorkomen in de uitslagen. Het relatieve getal 1 komt duidelijk het meest voor, en wel in 63% van de uitslagen.

Analyseer ook zelf

Voor elke lotto strategie geldt: blijf zelf bijhouden en analyseren. Noteer de uitslagen en ontdek patronen, veel voorkomende (relatieve of absolute) getallen en andere zaken die opvallen. Alleen zo blijf je goed op de hoogte.

Direct deze strategie toepassen?

Wil je direct deze lotto strategie toepassen? Kies nu jouw lotto uit. Je kunt alle lotto’s kiezen, van kleine nationale loterijen tot de grote Powerball en EuroMillions! Kies nu de beste lotto bij theLotter.

About the Author: admin

Leave A Reply