Loterij van baas is loon

In een uitspraak van het gerechtshof is duidelijk geworden dat een geldprijs die in een loterij van de werkgever wordt gewonnen moet worden aangemerkt als loon. Dit was een zaak die voor de belastingdienst van groot belang was. Werkgevers en werknemers dachten namelijk via deze weg een maas in het net te hebben gevonden om onder bijvoorbeeld inkomstenbelasting uit te kunnen komen. In de rechtbank werd hier echter anders over gedacht. Wie geld kan winnen bij zijn baas moet dit als loon opgeven op zijn formulier voor de inkomstenbelasting. Dit komt door een belangrijk verschil dat het hof erkende.

De rol van werk

Het hof erkende namelijk dat een werknemer de prijs alleen maar kan winnen omdat hij in de eerste plaats een werknemer is. Wie niet bij het bedrijf werkt, kan ook niet meedingen in de loterij. Daardoor is het dus eigenlijk een verkapte vorm van loon. Er is immers een verband tussen het krijgen van het geld en het dienstverband dat je bent aangegaan met een werkgever. De zaak was gaan rollen toen er een verschil werd ontdekt in bepaalde opgaven. Waar werkgevers uitgingen van alleen het loon, gingen belastingconsulenten bij de werknemers uit van het loon en de gewonnen prijs, maar soms ook van bonussen.

Nuanceverschil

Wel is er een belangrijk nuanceverschil waar rekening mee gehouden moet worden. De prijzen die gewonnen worden, moeten echt zijn gewonnen in een loterij die is georganiseerd door de werkgever. Is de werkgever namelijk niet de organisator, dan gelden andere regels. Zo zijn er bijvoorbeeld bazen die loten voor de staatsloterij aan werknemers weggeven. Het lot valt dan wel onder loon, maar de eventuele prijs die gewonnen wordt niet. Die wordt immers niet uitgekeerd door de werkgever, maar door de staatsloterij. Het is dus altijd belangrijk om goed in de gaten te houden wie de organisator van een loterij is.

About the Author: admin

Leave A Reply